Category Archives: मनोरंजन

मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण.

agni-puranapo

एक खूप प्राचीन कथा आहे. श्वेतकी नावाचा एक राजा होता. तो खूप यज्ञ करत असे.