12 20 2014

मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण.

मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण.
एक खूप प्राचीन कथा आहे. श्वेतकी नावाचा एक राजा होता. तो खूप यज्ञ करत असे. .plugimgleft{float:left;width:50px;margin-right:10px;}