12 22 2014

झाड कोसळले

झाड कोसळले
मुरुड |  मुरुड कारेकर गल्लीत अचानक नारळाचे झाड कोसळले आणि सगळ्यांची तारांबळ उडाली. नेहमीच रहदारी [...]